slovensky SLOVENSKY   english ENGLISH

Online aplikácia pre komunikáciu medzi špeditérmi a vodičmi.

TransLOG aplikácia je určená pre prepravné (špedičné) spoločnosti z viac vodičmi a vozidlami, kde zjednodušuje sledovanie a komunikáciu medzi špeditérmi a vodičmi počas trvania celej prepravy.

TransLOG aplikácia umožňuje:

 • podrobné sledovanie procesu každej vykonávanej prepravy
 • zobrazenie pozície vozidla na mape (pri prepojení s externou aplikáciou sledujúcou polohu vozidla)
 • komunikáciu medzi špeditérom a vodičom pomocou mobilnej aplikácie s notifikáciami počas celej prepravy
 • výpočet vzdialenosti a predpokladaného času dojazdu na nakládku alebo vykládku s možnosťou zobrazenia mapy
 • upozornenie špeditéra ak vodič nedorazil načas na nakládku/vykládku, ak nemá platné dokumenty, ak má naplánované voľno
 • sledovanie času vodičov strávený na ceste
 • možnosť automaticky zasielať emailové a SMS-kové upozornenia zákazníkom pri príchode na nakládku/vykládku, po naložení/vyložení nákladu alebo upozornenia na pozíciu nákladu v určené časy v slovenskom alebo anglickom jazyku
 • zoznamy servisných úkonov pre jednotlivé vozidlá zadávané vodičom alebo špeditérom, s upozornením pre špeditéra
 • možnosť zadávať hodnotenia vodičov pre jednotlivvé prepravy, pri ukončených cestách, odovzdaných vozidlách, mesačné hodotenia vodičov s možnosťou stiahnutia hodnotení ako PDF súbor
 • archivovanie všetkých uskutočnených prepráv s vyhľadávaním a zobrazením detailov prepravy, archivovanie ciest vodičov aj servisných úkonov
 • možnosť posielania rôznych príležitostných notifikácií všetkým špeditérom a vodičom, alebo vodiči či špeditéri medzi sebou
 • možnosť zasielena odkazov pre vodičov s notifikáciou
 • kalendár pre plánovanie voľna alebo úloh pre špeditérov aj vodičov
 • firemný telefónny zoznam s možnosťou oddelených kontaktov pre špeditérov a vodičov
 • sledovanie dochádzky špeditérov, evidovanie príchodu/odchodu pri prihlásení/odhlásení z aplikácie s možnosťou exportu mesačnej dochádzky ako PDF súbor
 • zoznamy špeditérov, vodičov, platných dokumentov vodičov, vozidiel, zákazníkov, telefonické kontakty
 • informačné okno s údajmi o narodeninách, meninách, pohotovosti vodičov, sviatkov európskych krajín na daný deň a najbližšie dni

TransLOG aplikácia sa skladá z:

 • databázy a rozhrania pre komunikáciu s databázou
 • web rozhrania pre špeditérov
 • mobilnej Android aplikácie pre špeditérov
 • mobilnej Android aplikácie pre vodičov
V prípade záujmu alebo pre bližššie informácie nás kontaktujte na info@blackpoint.sk alebo cez kontaktný formulár.